Dátum: 14.03.2016

Vložil: Cecília Hurtuková

Titulok: Hodnotenie

Veľmi sa mi páči táto stránka. Som veľmi šťastná, že sa môžem dostať k rôzným podujatiam a aktivtám našej farnosti.Ba dokonca aj čo sa deje celkove v Cirkvi. Je veľmi dobré, že lektory si môžu prečítať čítania na určité dni.Ba dokonca môžu farníci sa modliť na stranke aj ranné chvály a vešpery. Pán Boh zaplať a Duch Sv. Vám v tom naďalej vypomáha. Je to užitočná stránka.

Pridať nový príspevok