Dátum: 23.06.2016

Vložil: Cecília

Titulok: Re:Požehnanie

Pán Boh zaplať, Jozef, že myslíš na svojich rodákov. Najmä, na mládež, ktorú stále nosíš v srdci.Cítim to, keď prídeš domov a pýtaš sa na svojich spolu miništrantov. Ako si rád pospomínaš na Vaše akcie... Boží chrám vo farnosti máme krásny, ako píšeš. Modli sa, aby sme si budovali krásny chrám pre Ježiša aj vo svojom srdci....Nech Ťa žehná náš Pán.

Pridať nový príspevok