2% pre deti našej farnosti

26.02.2024 07:30

 

    Pozývame vás podporiť deti našej farnosti darovaním 2% (3%)  z dane pre farský letný tábor, resp. ostatných akcií pre deti našej farnosti. 

Ako na to? Je to jednoduché. Vypíšte tlačivo VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane s predtlačenými údajmi, ktoré nájdete vzadu v kostole, alebo vpíšete identifikačné údaje (v niektorých zamestnaniach vás už len popýtajú údaje a vám to vpíšu), resp. ak si daňovník podáva daňové priznanie sám. Údaje eRka sú:

Názov: eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Východ

Adresa: Sídlisko II 1217, 093 01 Vranov nad Topľou

Právna forma: občianske združenie

IČO: 006050930107

Sumu  2% si vypočítate podľa tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré získate od svojho zamestnávateľa.

Obidve tlačivá je potrebné doručiť na Daňový úrad do 30.4.2024 – resp. spokojne môžete tlačivá v obálke doručiť nám a my doručíme spolu všetky poukázania. Keďže Daňový úrad má na to 90 dní, aby previedli peniaze organizácii, poprosíme vás posunúť informáciu o poskytnutí aj animátorom, aby bolo možné peniaze pričleniť načas práve nášmu letnému táboru resp. akciám konaných v našej farnosti.

Ak daňovník ako dobrovoľník odpracoval minulý rok v akejkoľvek organizácii aspoň 40 hodín, vypýtaj si v danej organizácii potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti a na jeho základe môžeš darovať práve 3% - potvrdenie je potrebné priložiť k tým dvom tlačivám na daňový úrad.

Bližšie informácie Vám ochotne poskytnú naši animátori. Úprimne ďakujeme za Vašu ochotu rozvíjať týmto spôsobom aktivity farnosti a pomôcť tak našim deťom plnohodnotne prežívať voľný čas.