Najčerstvejšie farské oznamy

23.05.2022 06:50

 

Program bohoslužieb 23.05. - 29.05.2022