Najčerstvejšie farské oznamy

18.09.2023 08:15

 

Program bohoslužieb 18.09. - 24.09.2023