Najčerstvejšie farské oznamy

26.09.2022 06:15

 

Program bohoslužieb 26.09. - 02.10.2022