FARNOSŤ ĽUBOTÍN

Od pondelka 19. apríla budú opäť umožnené verejné bohoslužby. 

 

Vyhlášky stanovujú pravidlá pre bohoslužby, obrady krstu, cirkevné a civilné 
obrady sobáša a pohrebu. Ak ide o povolenú kapacitu osôb, pre tieto typy podujatí 
platia nasledovné podmienky:

 

Počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore 

v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 

z plochy priestoru určeného pre návštevníkov. Ak táto plocha nedosahuje 90 m2, 

môže sa tu nachádzať najviac 6 návštevníkov. Do počtu zúčastnených sa 

nezapočítavajú deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.

 

Z uznesenia vlády vyplýva, že pri ceste na pohreb blízkej 

osoby, uzavretie manželstva a krst sa nevyžaduje test. Rovnako nebude 

vyžadovaný ani na vstup na bohoslužbu. S účasťou verejnosti boli verejné 

bohoslužby doteraz zakázané od 1. januára 2021. Ich konanie sa riadi Covid 

automatom.

 

„Prežívanie viery v spoločenstve je omnoho plnohodnotnejšie než slávenie 

v online podobe. Je dobré, že od pondelka 19. apríla sa už môžeme stretnúť 

v chráme, hoci s obmedzeniami. Pre veriacich je táto možnosť veľmi dôležitá: 

intenzívne si žiadajú, aby mohli pristupovať ku sviatostiam. Samozrejme, 

chápeme, že naďalej trvá vážnosť pandemickej situácie, a preto kňazov aj 

veriacich žiadame, aby pri sláveniach zodpovedne dodržali opatrenia a dbali 

na ochranu zdravia každého človeka," zareagoval predseda KBS 

Mons. Stanislav Zvolenský. "Kvôli limitovanej účasti - budú veriaci aj naďalej 

oslobodení od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách, ktoré budú 

až do úplného uvoľnenia opatrení pokračovať aj cez médiá alebo sociálne siete," 

dodal predseda KBS.

 

Vyhláška ďalej podrobnejšie určuje opatrenia, ktoré je stále nutné dodržať:

a) vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch slúžiacich na výkon 

    obradu umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,

b) pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu 

    na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

c) dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami; to neplatí na prípady u ktorých

    to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,

d) dodržiavať respiračnú etiketu,

e) z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek 

    príznaky respiračného infekčného ochorenia,

f) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,

g) v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci 

    zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať

    iba podávanie chleba na ruku,

h) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,

i) zakazuje sa podávanie rúk,

j) v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou,

k) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, 

    podláh a predmetov,

l) počet návštevníkov v kostole alebo obdobnom priestore v jednom okamihu 

   nesmie prekročiť koncentráciu jeden návštevník na 15 m2 z plochy priestoru 

   určeného pre návštevníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej 

   osoby; pokiaľ plocha určená pre návštevníkov nedosahuje 90 m2, v kostole 

   alebo obdobnom priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 

   6 návštevníkov; táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode 

   dospelej osoby.

Zdroje: Uznesenie vlády zo 16. apríla 2021 / Vyhláška 186 / Vyhláška 187

 

     Predstavenie farnosti Ľubotín v relácii Týždeň s... na TV LUX

Najbližší prenos:

NEDEĽA

Pusté Pole - 9:30

Ľubotín - 8:00, 10:45

AKTUÁLNE

MYŠLIENKA NA DEŇ

Som slabý, no môj Boh je silný. Veľa vecí mi chýba, no mám jeho. Hoci som unavený, viem, že jeho neunavuje láska ku mne. A to ma dostatočne inšpiruje k životu každý deň.

Liturgické čítania na dnes

          TOPlist