Odpustová slávnosť

10.09.2023 18:06

10.september 2023 bol pre našu farnosť výnimočný. Konala sa u nás odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku Mena Preblahoslavenej Panny Márie. Všetkým prítomným farníkom i návštevníkom sa prihovoril odpustový kazateľ - o. Marián Kuffa, kňaz pôsobiaci v Žakovciach.