Zbor Lazaret

Zbor Lazaret funguje vo farnosti Ľubotín už takmer dvadsať rokov. Pod jeho vznik sa podpísala sestra Dominika, ešte za čias pôsobenia vdp. Pavla Kovaľa. Bola to práve ona, ktorá nadchla prvých členov tohto zboru.Počas jeho fungovania sa v zbore vystriedalo už množstvo mladých ľudí. Zbor svojim spevom rok čo rok skrášľuje priebeh svätých omší, či už je to počas svätých omší za účasti detí a mladých, alebo počas nedelí a rôznych cirkevných sviatkov.