Ružencové bratstvo

 

PREHĽAD ČLENOV RUŽENCOVÉHO BRATSTVA PO VOĽBÁCH V ROKU 2019

 

Výsledky sčítania prihlášok do Ružencového bratstva :

   Živý ruženec  – 113 členov (5 ruží a 1 neúplná)

   Svätý ruženec – 55 členov

   Večný ruženec – 2 členovia

   čestní členovia   –  13 členov

   S p o l u  :    182 členov   ( pozn. 1 členka je aj v Živom aj vo Večnom ruženci)

 

Zvolení členovia finančnej komisie

  Helena Liščinská

  Helena Kovaľáková

  Mária Pavlíková


Zvolení horlitelia ruží :

  Ruža  č.1 - Anna Hmeľárová

  Ruža č.2 -  Anna Grinčová

  Ruža  č.3 - Ondrej Horváth

  Ruža č.4 - Zuzana Diňová

  Ruža  č.5 - Helena Kovaľáková

  Ruža č.6 - Mária Mikitová

 

Zvolená horliteľka Ružencového bratstva :  

  Helena Kovaľáková

 

 

Panna Mária dala prísľuby pre tých, čo sa budú modliť ruženec:

 

1.  Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí.

2.  Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť.

3.  Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud.

4.  Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia ľudí od lásky k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k túžbe  po večných veciach. Tie duše sa posvätia týmto prostriedkom.

5.  Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú.

6.  Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremôže nešťastie, nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik  sa obráti, vytrvá v milosti a zaslúži si večný život.

7.  Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi.

8.  Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života a po smrti účastní Božieho svetla a plnosti jeho milostí, vlastných svätým.

9.  Ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené môjmu ružencu.

10. Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi.

11. Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, dosiahneš.

12. Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách.

13. Dosiahla som od svojho Syna, že všetci členovia Ružencového bratstva budú mať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor.

14. Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista.

15. Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ružencové bratstvo

V tejto rubrike nie sú žiadne články.