Objednávka časopisu Rebrík

05.09.2023 21:25

Milí rodičia a starí rodičia,

        aj v tomto školskom roku ponúkame možnosť objednať si jediný katolícky časopis Rebrík. Časopis obsahuje tvorivé podnety na prežívanie voľného času, podporuje rodinné vzťahy a angažovanosť detí pre druhých. Vedie čitateľov k prijatiu a rozvíjaniu kresťanského životného štýlu a pomáha pri formácii detí v rodine, škole i vo farnosti. Nájdete v ňom pútavé príbehy, básne, zaujímavé čítanie pre deti, vystrihovačky, scénky, stránky s pracovnými listami na upevňovanie vedomostí hravou formou. Navyše na stránke www.rebrik.sk si môžete stiahnuť ďalšie pracovné listy zamerané na rozvoj čítania s porozumením. Predplatné na rok je 22,- €. Časopis si môžu žiaci objednať u p. katechétky – pre prvých predplatiteľov sme pripravili aj malé prekvapenie.