Najčerstvejšie farské oznamy

20.01.2019 23:00

Program bohoslužieb 21.01. - 27.01.2019