Najčerstvejšie farské oznamy

15.09.2019 17:45

Program bohoslužieb 16.09. - 22.09.2019