Najčerstvejšie farské oznamy

14.07.2019 13:30

Program bohoslužieb 15.07. - 21.07.2019