Najčerstvejšie farské oznamy

20.05.2019 08:15

Program bohoslužieb 20.05. - 26.05.2019