Najčerstvejšie farské oznamy

18.11.2019 11:00

Program bohoslužieb 18.11. - 24.11.2019