Dobrá novina 2021

06.01.2021 21:55

Dobrá novina, šťastná hodina ....

   

    Z dôvodu pandémie nemôžu koledníci Dobrej noviny navštevovať domácnosti, preto ste si vo svojich schránkach našli dobronovinové letáky a naši koledníci si pre Vás pripravili video.

    Príspevky na projekty Dobrej noviny môžete dávať do označenej pokladničky, ktorá bude v kostole do konca januára. Prispieť môžete aj priamo na účet Dobrej noviny SK77 1100 0000 0029 4045 7894,  ktorý je uvedený aj na letáčikoch (ak chcete, aby vaša suma bola zároveň zaregistrovaná pod farnosťou Ľubotín, zadajte variabilný symbol farnosti 2012100091, ) alebo prostredníctvom QR kódu uvedeného na plagátoch a letákoch.

    Za príspevky, ktorými pomôžeme ľuďom žijúcim oveľa ťažšie ako my, Vám vopred zo srdca ďakujeme :)