Dušičkové odpustky v mesiaci november

31.10.2021 23:05


Plnomocné odpustky pre duše zosnulých bude možné získať po celý mesiac november 2021, tak ako to bolo aj v minulom roku. Uvádza to Apoštolská penitenciária v dekréte podpísanom 27. októbra 2021.


Ako možno získať plnomocné odpustky?

  • Raz denne (pôvodne iba 1.-8.11.):

        - platnosť: osem dní v novembri (ľubovoľné dni, nemusia nasledovať za sebou)
        - podmienky: nábožná návšteva cintorína, modlitba za zosnulých

  • V deň Spomienky na všetkých verných zosnulých (pôvodne iba 2.11.):

        - platnosť: deň v novembri (podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich)
        - podmienky: nábožná návšteva kostola alebo kaplnky, modlitba Otče náš a Verím v Boha

 

Okrem snahy vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu (aj všednému) a splneniu uvedených odpustkových úkonov sa žiada splniť ešte tri podmienky:
1. svätá spoveď (akonáhle to bude možné, jedna svätá spoveď stačí na všetky odpustky)
2. sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň, prípadne akonáhle to bude možné)
3. modlitba na úmysel Svätého Otca (Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu)

 

Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku.  Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť, akonáhle to bude možné, tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.

 

Zdroj: Vatican News