FOTO - Farská púť na Slovensku a Morave

28.08.2017 14:40

Fotografie z farskej púte na Slovensku a Morave (Velehrad - Šaštín - Turzovka - Marianka - Staré Hory) v dňoch 9. - 12.8.2017.