FOTO - Krížová cesta

16.04.2017 15:49

Fotografie z krížovej cesty, ktorú viedla farnosť Prešov - Solivar