FOTO - Magnificat 2017

18.09.2017 23:05

Fotografie z festivalu duchovnej piesne Magnificat, ktorý sa uskutočnil pod záštitou farnosti a obecného úradu v Ľubotíne dňa 15.septembra 2017 v polyfunkčnom centre v Ľubotíne.

V programe vystúpili:

*    Zmiešaný spevácky zbor Ave Mária z Ľubotína

*    Detský spevokol Deti svetla z Ľubotína

*    Mládežnícky chrámový zbor zo Šarišského Jastrabia

*    Rómsky chrámový zbor zo Šarišského Jastrabia

*    Dievčenská spevácka skupina Vinok zo Šarišského Jastrabia

*    Dievčenský zbor svätého mučeníka Myrona v Čirči

*    Spevácky zbor GREGOS z Gregoroviec

*    Kapela My Way z Plavnice

 

Všetkým účinkujúcim i návštevníkom festivalu duchovnej piesne Magnificat ďakujeme.