FOTO - Púť Krakow - Wadowice

25.09.2017 10:01

Fotografie z farskej púte do Poľska v dňoch 20.9. - 21.9.2017, pri ktorej farníci z Ľubotína navštívili Krakow (vrátane Medzinárodného stretnutia hnutia Modlitby matiek), Kalwariu Zebrzydowsku a Wadowice.