FOTO - Roráty

10.12.2018 08:50

 

Rorátna svätá omša