Stretnutie AČ ZZM v Bardejove 2.12.2017

10.12.2017 15:22

 

Materiály zo stretnutia:

Medaila prednáška.doc (65536)
Modlitbový_večer_2015.docx (38388)
 

Fotografie:

    

 

Poďakovanie za milodar na apoštolát ZZM: