Františkánske rehoľné rády

22.04.2016 14:50

 

Zakladateľom františkánskej rehole je sv. František z Assisi. Narodil sa v roku 1182, jeho otec bol bohatý obchodník s látkami.

Mladosť prežil medzi svojimi rovesníkmi v zábavách, bezstarostnosti a snoch o rytierskej sláve. Božia milosť však viedla život sv. Františka až k modlitbe v polorozpadnutom kostolíku sv. Damiána. Tu sa k nemu, už Hľadajúcemu, prihovoril Ukrižovaný z kríža: “František, choď a oprav môj dom ...” A začal hneď konať, ako porozumel.

Až neskôr v kostole Panny Márie Anjelskej (Porciunkula) neďaleko Assisi na základe slov svätého evanjelia pochopil svoju životnú cestu. V evanjeliu vtedy počul: “Na cestu si nič so sebou neberte ...”.

Čoskoro sa k nemu pridalo niekoľko mužov z Assisi i blízkeho okolia, hoci s tým vôbec nepočítal. Pápež Inocent III. v roku 1209 schvaľuje Františkovi a jeho bratom evanjeliový spôsob života a vzniká rehoľa prvého rádu. František žil v jednoduchosti, chudobe, bratskej láske, pomáhajúc ľuďom v každodenných námahách, ošetroval opustených a malomocných a nabádal ľudí svojimi kázňami k pokoju a dobru.

Povzbudená Františkovým príkladom v roku 1912 na kvetnú nedeľu opúšťa Klára, ktorá pochádza zo šľachtického rodu, svoj rodný dom a zasväcuje sa Kristovi ako jeho nevesta a múdra panna. Vzniká druhý ženský kontemplatívny rehoľný rád.

V roku 1221 vzniká regula (pravidlo života) tretieho rádu pre ľudí žijúcich vo svete, vo svojich rodinách a pociťujúcich Františkov príklad ako silnú výzvu sa dôsledný kresťanský život. Prvé spoločenstvá takýchto kresťanov vznikli vo Florencii a veľmi rýchlo sa šírili. Tak sa zrodil Františkánsky svetský rád. Prví členovia sa nazývali kajúcnici z Assisi, neskôr terciári III. rádu sv. Františka, v súčasnosti svetskí františkáni.

František zomiera 3. októbra 1226 v kostolíku Panny Mária Anjelskej.

Pápež Gregor IX. 15. júla 1228 slávnostne vyhlásil Františka za svätého.

 

Zo života OFS

Bratské spoločenstvá Františkánskeho svetského rádu sú dnes po celom svete.

Na Slovensku je okolo 1200 členov Františkánskeho svetského rádu. Máme šesť regiónov. Naše miestne bratstvo v Starej Ľubovni s 25 členmi patrí do Východoslovenského regiónu.

 

Stretnutia:

-  každý utorok v nemocničnej kaplnke po sv. omši je modlitba vešpier a čítanie Svätého písma

-  jedenkrát do mesiaca formácia

-  jedenkrát do mesiaca stretnutie s duchovným asistentom

Postupnosť

-  sympatizanti

-  iniciácia, postulát

-  formácia, noviciát

-  trvalý sľub podľa Reguly OFS

Kto môže vstúpiť do OFS

-  musí byť kresťan katolík

-  má byť verný Svätému Otcovi

-  má byť mierumilovný

-  ochotný nasledovať Krista v šľapajách svätého Františka

 

Kontakty:

maja.ofs@gmail.com

www.assisi.sk