KBS - Prevencia šírenia koronavírusu

08.03.2020 22:35

 

Odporúčania predsedu KBS v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200306030