Modlitbová reťaz Združenia Zázračnej medaily

13.12.2021 21:00

 Bezprostredná príprava na slávnosť Ježišovho narodenia

 

    Združenie Zázračnej medaily pripravilio v tomto adventnom čase modlitbovú reťaz, aby sme si čo najlepšie pripravili naše srdcia na príchod Spasiteľa. Od 17. decembra sa každý región bude modliť na konkrétny úmysel. Regiónu Prešov a Bardejov je obzvlášť určený 2. deň modlitbovej reťaze, teda 18.december, kedy sa budeme modliť na tento úmysel: za dar otvoreného srdca pre potreby núdznych, chudobných, opustených a všetkých  chorých a trpiacich.

Ako sa možno zapojiť? 

    Je na Vás, čo sa budete modliť, ako sa budete modliť, čo obetujete... Môže to byť spoločná i osobná modlitba sv. ruženca, alebo aspoň 1 desiatku, modlitba litánií, krížovej cesty. Alebo môžete obetovať celý deň na  daný úmysel. Láska je vynachádzavá do krajnosti. Môžete ísť navštíviť opustenú susedku, urobiť nákup... Čokoľvek. Modlitbová reťaz sa ukončí 24. decembra. 

                                                                  

Viac informácii o Združení Zázračnej medaily a jeho činnosti nájdete na https://www.zzm.sk/