Pápež František napísal bratom františkánom v Assisi venovanie

01.10.2016 17:41

„Prosím nášho Pána, aby požehnal bratov tohto kláštora. Nech ich naplní svojim pokojom, aby tak mohli odovzdávať tento pokoj každému z nás, ktorí sme ich bratia. Nech zachová ich kláštorný a minoritný spôsob života, budú tak schopní rozvíjať spoločenstvo medzi ľuďmi a ako menší [bratia] byť príkladom služby.“   

pápež František

 

Zdroj: Rádio Vaticana