Poľsko: Dvaja Slováci prijali minoritský habit

01.10.2016 17:46

 

Bratia Patrik a Rafael začali svoj kanonický noviciát v minoritskom kláštore na Kalwarji Paclawskiej v Poľsku. 

Skúšobný rok sa otvára obradom prijatia rehoľného habitu.