Púť členov ZZM do Francúzska a Ríma

02.01.2018 16:21

 

Púť členov ZZM do chrámu sv. Kataríny Labouré v júli 2017, prostredníctvom ZZM v Nitre:  

Stolička, na ktorej sedela Panna Mária   

 

  Ulica Rou de Bac

 

  Svatá Katarína Labouré

 

  

Spoluzakladateľka Lujza de Marillac 

 

                                                           

 Svätý Vincent de Paul                            

                                                                                                          

   

  Kostol sv. Vincenta de Paul  

 

 

 

Púť členov ZZM do Ríma v októbri 2017, stretnutie so Svätým Otcom