Aktuálne

Získavanie odpustov pre duše v očistci

29.10.2018 08:35

 

V dňoch 1. až 8. novembra je možné získať úplné odpustky pre duše v očistci. Na to je potrebné splniť tieto podmienky:

 

1. Návšteva cintorína spojená s modlitbou za zosnulých. Tieto odpustky možno získať raz denne v čase od 1. do 8. novembra.  

2. Návšteva kostola alebo kaplnky v deň Spomienky na všetkých zosnulých (2. november) spojená s Modlitbou Pána (Otčenáš) a vyznaním viery (Verím v Boha). 

 

Okrem týchto odpustkových úkonov sa vyžaduje:

* svätá spoveď (krátko predtým alebo potom),

* sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň),

* modlitba na úmysel Svätého Otca (Otčenáš, Zdravas, Sláva).

Jedna svätá spoveď stačí na všetky odpustky. Je potrebné vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj k tomu všednému. 

 

Bože, Otče najmilosrdnejší a najdobrotivejší, prosíme o Tvoju svätú milosť skrze Tvojho milovaného Syna, Pána a Spasiteľa nášho, Ježiša Krista, a Jeho najdrahšiu Krv vyliatu za ľudské spasenie, skrze Ducha Svätého, Tešiteľa všetkých verných duší, a pre zásluhy a orodovanie preblahoslavenej Panny Márie a všetkých Tvojich svätých, vzhliadni svojím milosrdným okom na duše nachádzajúce sa v očistci, ktoré sa trápia pre svoje hriechy, vysloboď ich, buď im milostivý a daj im večné odpočinutie tam, kde sám kraľuješ v nebeskej výsosti s Tvojím milým Synom a Duchom Svätým, aby Ťa mohli so všetkými svätými chváliť, velebiť a oslavovať po všetky veky vekov. Amen.

 

 

 

 

3D virtuálna prehliadka kostola - Pusté Pole

23.04.2018 20:17

 

 

 

 

3D virtuálna prehliadka kostola

22.04.2018 23:00

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie za historický organ

12.02.2018 17:15

V rámce súťaže Poklady Slovenska udelí nadácia VÚB finančné prostriedky na reštaurovanie jedného z deviatich unikátnych historických organov na Slovensku. 

Jedným z deviatich kandidátov na získanie financií je organ v Rímsko-katolíckom  kostole sv. Mikuláša v Prešove, ktorý je najstarším zachovaným kompletným organovým prospektom.Podporiť svojím hlasom ho môžete na stránke https://www.nadaciavub.sk/poklady/  do 25.2.2018.

Finančné prostriedky na obnovu získa organ s najväčším počtom hlasov.

 

Ako postupovať pri hlasovaní?

1. Vyberte organ, ktorému chcete dať svoj hlas a kliknite na tlačidlo HLASOVAŤ.

2. Zadajte svoje telefónne číslo, na ktoré vám bezplatne obratom príde sms s overovacím kódom, a kliknite na ZASLAŤ KÓD.

3. Po obdržaní sms zadajte váš overovací kód.

 

 

Výsledky hlasovania o vianočnej výzdobe

25.02.2017 18:15

 

Ponúkame vám prehľad výsledkov hlasovania v súťažnej ankete o vianočnej výzdobe, ktorá prebiehala počas uplynulého vianočného obdobia v mesiaci január.  Do súťažnej ankety sa zapojili farníci z Ľubotína i návštevníci našej obce prostredníctvom 76 anketových lístkov podaných online alebo papierovou formou. 

Ďakujeme vám za všetky Vaše podnety a pripomienky.

 

 

Vianočná výzdoba - HLASOVANIE

03.01.2017 14:30

Hlasujte v  súťažnej ankete a vyjadrite svoj názor na vianočnú výzdobu fary a kostola. 

 

Do ankety sa zapojíte vhodením anketového lístka do schránky, ktorá bude k dispozícii od stredy (4.januára) v kostole. Využiť môžete aj možnosť hlasovania elektronickou formou ankety. Po uzavretí hlasovania budú vyžrebovaní výhercovia, ktorí získajú pekné ceny.

 

Ponúkame vám dvanásť návrhov na výzdobu fary, ktoré na anketovom lístku označíte v otázke č.5. Môžete si vybrať jeden z daných návrhov alebo (ak sa vám návrhy nepáčia, či potrebujú úpravy) sami zaznačiť vaše vlastné návrhy v obrázku na druhej strane anketového lístka. Taktiež je tu pre vás možnosť stiahnuť si prázdny obrázok, zaznačiť v ňom vaše návrhy a zaslať ho na e-mailovú adresu farnostlubotin@gmail.com .

Ďakujeme vám za vaše návrhy a postrehy !

 

POZN: Christus natus est, venite adoremus = Kristus je narodený, poďme, klaňajme sa

 

Návrh č.1 (aktuálna podoba)

Návrh č.2

Návrh č.3

Návrh č.4

Návrh č.5

Návrh č.6

Návrh č. 7

Návrh č.8

Návrh č.9

Návrh č.10

Návrh č.11

Návrh č.12