Dobrá novina 2021

08.01.2022 17:22

 

Vianočné obdobie sa nám síce končí, ale nekončí sa možnosť pripomenúť si našich koledníkov, ktorí nám ohlásili v tomto vianočnom období radostnú zvesť o narodení Spasiteľa a nekončí sa tiež možnosť podporiť Dobrú novinu. 

Podporiť ju môžete do konca januára príspevkom do stacionárnej pokladničky v našom kostole alebo finančným príspevkom priamo na účet SK77 1100 0000 0029 4045 7894, načítaním QR kódu alebo platbou šekom, ktorí nájdete v dobronovinových letáčikoch. 

Samozrejme nezabúdajme aj na modlitbovú podporu Dobrej noviny :)