Prísny piatkový pôst za obrátenie pandémie

30.10.2020 08:50

Slovenskí biskupi sa rozhodli nanovo vyhlásiť prísny piatkový pôst za odvrátenie pandémie koronavírusu v období od 30. novembra do 18. decembra tohto roka.

Vyjadrenie predsedu KBS Mons. Stanislava Zvolenského:

"Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia dosýta len raz za deň - s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm."

 

Slovenskí biskupi tiež vyzývajú ľudí modliť sa každý deň modlitbu za Slovensko, ku ktorej odporúčajú pripojiť modlitbu posvätného ruženca, čítanie Svätého písma a konkrétne skutky lásky k blížnemu.

Bližšie informácie môžete nájsť na stránke TK KBS.